Boreo: suomalainen sarjayhdistelijä

Boreo: suomalainen sarjayhdistelijä

nullLiiketoimintamallimme

Boreo omistaa ja ostaa erinomaisia yrittäjämäisiä yhtiöitä, jotka pystyvät tuottamaan kestävää tuloskasvua ja kassavirtaa. Yhtiöiden tuottamat voitot sijoitetaan korkeilla odotetuilla pääoman tuottotasoilla takaisin operatiiviseen toimintaan tai yritysostoihin. Boreo toimii hajautetussa organisaatiomallissa, jossa korostetaan paikallista vastuuta ja yrittäjämäistä toimintatapaa. Kestävä pitkän aikavälin tuloskasvu varmistetaan yhtiöiden ja niiden henkilöstön tukemisella ja kouluttamisella.

Strategia

Tutustu strategiaamme ja taloudellisiin tavoitteisiimme

Taloudellinen kehitys

Tutustu taloudelliseen kehitykseemme