Boreo: suomalainen sarjayhdistelijä

Boreo: suomalainen sarjayhdistelijä

Liiketoimintamallimme

Omistamme ja hankimme erinomaisia yrittäjämäisiä yhtiöitä, jotka ovat kannattavia ja tuottavat kassavirtaa.

Mahdollistamme tuloskasvun tukemalla ja kouluttamalla meidän yhtiöitä ja ihmisiä.

Uudelleensijoitamme pääomia houkuttelevalla pääoman tuotolla omistamiimme yhtiöihin ja yritysostoihin.

Tärkein tavoitteemme on osakkeenomistajien arvonluonti pitkällä aikavälillä.

Strategia

Tutustu strategiaamme ja taloudellisiin tavoitteisiimme

Taloudellinen kehitys

Tutustu taloudelliseen kehitykseemme