Osaketieto

Sijoittajat > Osaketieto

Osakkeen perustiedot

Boreo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiön tiedossa ei ole osakassopimuksia.