Johtoryhmä

Sijoittajat > Hallinnointi > Johtoryhmä

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja vastaa Boreon liiketoimintojen johtamisesta Suomen osakeyhtiölain, hallituksen antamien ohjeiden ja hallinnointisäädösten mukaisesti. Toimitusjohtajan nimittää tehtäväänsä ja tarvittaessa erottaa hallitus. Toimitusjohtaja valmistelee hallituksen käsiteltävänä olevat asiat ja vie täytäntöön sen tekemät päätökset.

Boreon johtoryhmän toimivalta ei perustu osakeyhtiölakiin tai yhtiön yhtiöjärjestykseen vaan sen asemaan yhtiön johtamisjärjestelmässä. Johtoryhmän jäsenet raportoivat suoraan toimitusjohtajalle.

Boreolla on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Johtoryhmän tehtävänä on hyväksyä, toimeenpanna ja käsitellä konserninlaajuisia kehityshankkeita, toimintaperiaatteita ja käytäntöjä. Näihin kuuluvat muun muassa konsernin liiketoiminta-alueiden ja liiketoimintayksiköiden liiketoimintasuunnitelmat ja niiden toteutumisen valvonta. Johtoryhmä kokoontuu vähintään kuukausittain.

Johtoryhmän jäsenten esittelyt

null

Kari Nerg

Toimitusjohtaja 

Synt: 1984
Koulutus: MMM, CEFA
Toimitusjohtaja 4.5.2020 alkaen

Keskeinen työkokemus: Mutares SE & Co. KGaA:n Pohjoismaiden ja UK:n toiminnoista vastaava johtaja (2017–2020), Häggblom & Partners Oy operatiivinen johtaja (2010–2017)

Keskeiset luottamustoimet: Junnikkala Oy, hallituksen jäsen 2018 alkaen

Aku Rumpunen

Talous- ja rahoitusjohtaja

Synt: 1974
Koulutus: KTM, FM
Johtoryhmän jäsen 5.10.2020 alkaen

Keskeinen työkokemus: Cramo-konsernin talous- ja rahoitusjohtaja (2016–2020) sekä konsernin johtoryhmän jäsen (2012–2020), YIT-konserni: useita Financial manager ja Business control -tehtäviä (2003-2012)

Mari Katara

Henkilöstöjohtaja

Synt: 1984
Koulutus: KTM
Johtoryhmän jäsen 26.10.2020 alkaen

Keskeinen työkokemus: OP osuuskunnassa Pohjola Sairaalan ja OP-Henkivakuutuksen henkilöstöasioista vastaava päällikkö ja johtoryhmän jäsen (2018–2020), LänsiAuto-konsernin henkilöstöpäällikkö ja johtoryhmän jäsen (2013–2018)

null

Janne Silvennoinen

Teknisen kaupan liiketoiminta-alueen liiketoimintajohtaja

Synt: 1969
Koulutus: DI
Johtoryhmän jäsen 5.10.2020 alkaen

Keskeinen työkokemus: Yleiselektroniikka Oyj:n toimitusjohtaja (2006–2020), Kontram Oy:n sähkötekniikan toimialajohtaja (2000–2006)

null

Richard Karlsson

Raskaan kaluston liiketoiminta-alueen liiketoimintajohtaja

Synt: 1975
Koulutus: Luutnantti
Johtoryhmän jäsen 5.1.2021 alkaen

Keskeinen työkokemus: PM Nordic AB:n toimitusjohtaja (2008–) ja myyntipäällikkö (2001–2008), Ruotsin puolustusvoimien luutnantti (1996–2000), Elephant Group AB:n toimitusjohtaja (2007–)

Keskeiset luottamustoimet: Ruotsin pumppuyhdistyksen sertifioitu kouluttaja (2016–), Putzmeister-toimittajien hallituksen jäsen (2018–), PM Nordic AB:n hallituksen jäsen (2008–2021), Elephant Group AB:n hallituksen jäsen (2007–)

null

Tomi Sundberg

Elektroniikka-liiketoiminta-alueen ja operatiivisen tehokkuuden strategiasta vastaava johtaja

Synt: 1983
Koulutus: KTM
Johtoryhmän jäsen 18.10.2021 alkaen

Keskeinen työkokemus: Storent Oy:n toimitusjohtaja (2018-2021), Cramo-konsernin uuden liiketoiminnan vastaava johtaja (2016-2018), Cramo AG:n liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja (2013-2016), useita muita rooleja Cramo-konsernissa, liittyen operatiivisen tehokkuuden parantamiseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

Jesse Petäjä

Yrityskaupoista vastaava johtaja

Synt: 1991
Koulutus: KTM
Johtoryhmän jäsen 15.3.2022 alkaen

Keskeinen työkokemus:
Boreo Oyj, yrityskaupoista vastaava johtaja (2021-), Mutares SE & Co. KgaA, sijoitusjohtaja pohjoismaisissa toiminnoissa (2019-2020), Petäjä Group, toimitusjohtaja (2018-2019), Citigroup, investointipankkiiri (2017-2018)

Sisäpiirin omistukset

Tutustu Boreon johtoryhmän omistuksiin

Johdon liiketoimet

Tutustu johdon liiketoimista julkaistuihin tiedotteisiin