Yhtiökokous 2023

Sijoittajat > Hallinnointi > Yhtiökokous

Yhtiökokous 2023

Boreo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 19. huhtikuuta 2023 kello 14.00 alkaen osoitteessa Ansatie 5, Vantaa. Kokoukseen voi osallistua vain kokouspaikalla. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla alkaa kello 13.30. Osakkeenomistajille tarjotaan lisäksi mahdollisuus käyttää äänioikeutta koskien osaa asialistalla olevia kohtia äänestämällä ennakkoon olematta fyysisesti paikalla Yhtiökokouksessa.

Tarkemmat tiedot on annettu kokouskutsun kohdassa C. 4. Ennakkoäänestys.

Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.4.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 21.3.2023, klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 12.4.2023 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Tällä sivulla (ilmoittautumislinkki saatavilla 12.4. klo 16.00)

Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.b) Postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi vaihtoehtoisesti toimittaa tällä sivulla olevan ilmoittautumislomakkeen ja ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Boreo Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika. Henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse Yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

Lue kattavammat ohjeet yhtiökokouskutsusta.

Huom. fyysiseen kokoukseen ilmoittautumisen jälkeen osakkeenomistaja voi myös äänestää ennakkoon.

Tärkeitä päivämääriä

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa 21.3.2023 klo 10
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 5.4.2023
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy 12.4.2023 klo 16
Yhtiökokous 19.4.2023
Osingon täsmäytyspäivä 21.4.2023
Pöytäkirja nähtävillä tällä sivulla viimeistään 3.5.2023
Osingon maksupäivä 4.5.2023