Yhtiökokous

Sijoittajat > Hallinnointi > Yhtiökokous

Yhtiökokous

Boreo Oyj:n yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin, ja se kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten:

  • tilinpäätöksen vahvistamisesta ja taseen osoittaman voiton käyttämisestä

  • vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

  • hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan valinnasta ja heille maksettavista palkkioista

Kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkeenomistajille on julkaistava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta julkaistulla pörssitiedotteella.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä.

Yhtiökokousasiakirjat säilytetään Boreon internetsivuilla vähintään viiden vuoden ajan yhtiökokouksesta.

Osakkeenomistajan oikeus saada asia yhtiökokouksen esityslistalle

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Osakkeenomistaja voi ilmoittaa yhtiölle varsinaisen yhtiökokouksen asialistalle vaatimastaan asiasta perusteluineen tai päätösehdotuksineen sähköpostitse Boreon talous- ja rahoitusjohtaja Aku Rumpuselle osoitteeseen aku.rumpunen@boreo.com.

Yhtiö ilmoittaa internetsivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on esitettävä yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Yhtiö ilmoittaa päivämäärän viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä.

Ylimääräinen yhtiökokous 2021

Tärkeää tietoa

Tämän verkkosivun materiaaliin pääsy ei välttämättä ole laillista tietyillä lainkäyttöalueilla. Muilla lainkäyttöalueilla vain tiettyjen henkilöryhmien voidaan sallia tarkastelevan tällaista materiaalia. Tätä materiaalia ei ole tarkoitettu, eikä sitä ole suunnattu, kellekään henkilölle Yhdysvalloissa. Tämä materiaali ei muodosta tarjousta arvopapereiden myynnistä tai kehotusta tehdä tarjous tällaisessa materiaalissa kuvattujen arvopapereiden ostamisesta Yhdysvalloissa. Erityisesti mitään tässä materiaalissa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (“Yhdysvaltain arvopaperilaki”) nojalla, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin muuten kuin Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimusten soveltamisalaan kuuluvan poikkeuksen perusteella tai liiketoimen, johon ei sovelleta rekisteröintivaatimuksia, yhteydessä.

Ylimääräinen yhtiökokous 2021

Boreo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 17.12.2021 klo 10.00 Yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Ansatie 5, 01740 Vantaa.

Hallitus on päättänyt poikkeuslain sallimalla tavalla, että Yhtiökokous pidetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla yhtiön osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden turvaamiseksi.

Osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua kokoukseen ja harjoittaa osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 1.12.2021 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen investors@boreo.com tai postitse osoitteeseen Boreo Oyj, Aku Rumpunen, Ansatie 5, 01740 Vantaa. Kysymysten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää Yhtiölle riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat kysymyksiin yhtiön internet-sivuilla www.boreo.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous viimeistään 7.12.2021.

Yhtiökokousilmoittautuminen ja äänestäminen

Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 12.11.2021 klo 10.00. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua ja äänestää ennakkoon viimeistään 10.12.2021 klo 16.00 mennessä seuraavilla tavoilla:

Ennakkoäänestyslomake

Osakkeenomistaja voi toimittaa alla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Boreo Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi.

Jos osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen määräajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoäänestyslomake (pdf)

Sähköinen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys

Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Siirry sähköiseen ilmoittautumiseen alla olevasta painikkeesta:

navigate_next

Varsinainen yhtiökokous 15.4.2021 add

Varsinainen yhtiökokous 15.4.2021

Boreo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 15.4.2021 klo 10 yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Ansatie 5, 01740 Vantaa.

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouskutsu
Tilinpäätös ja toimintakertomus
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Palkitsemisraportti
Palkitsemispolitiikka
Tilinpäätöstiedote Q4
Tietosuojaseloste

Tärkeitä päivämääriä

Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille 26.3.2021
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa 31.3.2021 klo 10.00
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 1.4.2021
Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille 5.4.2021 klo 16.00
Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin nähtävillä yhtiön internetsivuilla 8.4.2021
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy 9.4.2021 klo 16.00
Yhtiökokouspäivä 15.4.2021
Osingonmaksun täsmäytyspäivä (1.erä) 19.4.2021
Osingon maksupäivä (1. erä) 27.4.2021
Yhtiökokouksen pöytäkirja nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 29.4.2021

Ylimääräinen yhtiökokous 5.2.2021 add

Ylimääräinen yhtiökokous 5.2.2021

Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Varsinainen yhtiökokous 16.4.2020

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Toimitusjohtajan katsaus

Ylimääräinen yhtiökokous 2.3.2020

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja

2019

Varsinainen yhtiökokous 11.4.2019

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Toimitusjohtajan katsaus

Ylimääräinen yhtiökokous 21.8.2019

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja

2018

Varsinainen yhtiökokous 12.4.2018

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Toimitusjohtajan katsaus

2017

Varsinainen yhtiökokous 6.4.2017

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Toimitusjohtajan katsaus

2016

Varsinainen yhtiökokous 7.4.2016

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Toimitusjohtajan katsaus

2015

Varsinainen yhtiökokous 26.3.2015

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Toimitusjohtajan katsaus

2014

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Toimitusjohtajan katsaus

2013

Varsinainen yhtiökokous 21.3.2013

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouksen päätökset

2012

Varsinainen yhtiökokous 20.4.2012

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouksen päätökset

2011

Varsinainen yhtiökokous 5.4.2011

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja

2010

Varsinainen yhtiökokous 10.5.2010

Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja

Raportit ja esitykset

Tutustu viimeisimpiin sijoittajamateriaaleihimme

navigate_next

Tiedotteet

Katso julkaisemiamme tiedotteita ja muita sisältöjä

navigate_next